Vurdering og rådgivning inden for køb, salg og leje af erhvervsejendomme

Når du investerer, er der en række punkter, som er essentielle for potentialet i din investering. Qua mine mange år i den finansielle sektor og boligbranchen har jeg et godt overblik over hvad du bl.a. skal være opmærksom på, før du investerer.  

Det kunne f.eks være vurdering af kontantværdien af din(e) ejendom(me) til brug for din bank, til brug for din revisor i forbindelse med årsregnskab, periodebalance eller lignende – eller blot til dig eget brug, så du har et overblik over de aktuelle kontantværdier og omsætningsmuligheder.

Jeg finder både købere og sælgere, hvilket begge grupper i sidste ende har gavn af, da jeg kan anskue markedet med begge parters øjne. 

Min rådgivning kunne derfor være af sælger, men også – og nok i højere grad - rådgivning af dig som køber, der enten overvejer at investere i en ejendom eller måske netop har investeret i en ejendom, og nu står med nogle spørgsmål, der ikke er blev afdækket i forbindelse med handlen. 

Det er typisk spørgsmål omhandlende de forskellige regler for fastsættelse af leje, ind- og fraflytningsrapporter, Boligreguleringsloven og Grundejernes Investeringsfond, forskel på kontantafkast og finansieret afkast, opsigelse af lejer, hvor vigtigt er startafkastet for at vurdere investeringen og mange mange andre – jeg bidrager gerne, efter bedste evne eller via mit netværk til at minimere tvivl og spørgsmål ud fra en filosofi om, at hvis jeg kan gøre dig tilfreds med betjeningen og svaret, vil du overveje at bruge mig fremadrettet også.

Så uanset om du har behov for en vurdering, har et spørgsmål eller blot ønsker en løs snak, er du mere end velkommen til at kontakte mig.