Om KM Erhverv

Med en baggrund på samlet ca. 35 år indenfor den finansielle sektor, salgsbranchen og ejendomsmæglerbranchen, vurderer jeg at have alle de nødvendige forudsætninger for at give dig den helt rigtige rådgivning, sparring eller andet i forbindelse med dine overvejelser og spørgsmål omkring ejendomsinvesteringer eller ejendomsbranchen generelt – dette både i nærgeografien og i store dele af resten af landet.

Kerneværdien for mig er – gennem troværdighed, hjælpsomhed, vedholdenhed og synlighed – at skabe stærke og tillidsfulde relationer hvor enhver aktion giver tilfredshed for både min sælger og min køber. Min simple filosofi er at sikre at min sælger i dag er min køber i morgen – ligeså vel som min køber i dag vil være min sælger i morgen!

Dette forpligter til en saglig, faglig og objektiv rådgivning der ikke lader sig diktere af kortsigtede interesser. 

Denne kerneværdi medfører også, at jeg hellere siger nej tak, hvis jeg vurderer at en konkret opgave kan løses mere hensigtsmæssigt hos en kollega, end at jeg foregiver at have løsningen på alt, hvad jeg bliver stillet overfor. 

På denne måde er det lykkedes mig at opbygge et meget stort netværk af langvarige kunderelationer, som jeg til enhver tid forsøger at udbygge og videreudvikle.

For mig skal både køber/sælger og lejer/udlejer være tilfredse – ellers er mit arbejde ikke gjort ordentligt.

Min uafhængighed af kæder er højeste prioritet for mig – ikke to salg er ens, og jeg kan til enhver tid prioritere mine kunders interesser over ”kædernes” interesser, herunder salærstruktur, annonceringsmuligheder, individuelle vilkår, osv., osv.  Denne uafhængighed giver i min verden den bedste mulighed for en seriøs rådgivning, der kan medføre en både hurtig og optimal løsning af din opgave.