Cookie- & privatlivspolitik

Generelt indsamler og behandler KM ERHVERV dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores aftaler med dig, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at benytte KM ERHVERV til. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside (KM Erhverv.dk) eller på anden vis.

Vi indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til KM ERHVERV. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling af en salgs/udlejnings vurdering, et kundemøde, en fremvisning, udlevering af salgs/udlejningsmateriale, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve eller andet køb af vores ydelser/produkter.

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til KM ERHVERV’s levering af den pågældende service samt de relevante ydelser og under hensynstagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

KM ERHVERV videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, dog kan KM ERHVERV videregive dine oplysninger personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

KM ERHVERV behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:

  • du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål
  • indgåelse eller opfyldelse af din aftale med KM ERHVERV
  • for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler KM ERHVERV
  • hensynet til KM ERHVERV’s legitime interesser, jf. de formål der er beskrevet ovenfor

Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, KM ERHVERV behandler om dig, ved at kontakte os på kent@kmerhverv.dk.

3. Cookies mv.

For at hente en webside på internettet skal din browser sende information om din internetforbindelses IP-adresse til den server, hvorfra websiden hentes. I forbindelse med din brug af vores hjemmeside vil KM ERHVERV derfor modtage en række oplysninger om dig, din computer, IP-adresse samt din adfærd på hjemmesiden, herunder via cookies.

I tilknytning til KM ERHVERV’s registrering af ovenstående oplysninger forbeholder KM ERHVERV sig retten til at registrere og sammenknytte IP-adressen for den bruger, der benytter hjemmesiden og evt. foretager indkøb herpå samt tidspunkterne herfor. Dette sker især med henblik på at kunne identificere brugeren i tilfælde af, at der foreligger en tvist om brugerens køb på hjemmesiden mv.

Læs mere om brugen af cookies på KM Erhverv.dk

4. Beskyttelse af personoplysninger

Hos KM ERHVERV tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos KM ERHVERV.

5. Tredjepartsoplysninger

KM Erhverv.dk indeholder links til tredjeparters hjemmesider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for brugere af vores hjemmeside at finde disse tredjeparters hjemmesider, som vi vurderer, at vores brugere kan have interesse for. Adgang til enhver tredjeparts hjemmeside via et link fra KM ERHVERV’s hjemmeside sker på eget ansvar og på egen risiko. KM ERHVERV påtager sig således intet ansvar for sådanne hjemmesider. Derudover kan der komme cookies fra vores bannerannoncer på de forskellige tredjeparters hjemmesider.

6. Kontakt og rettigheder

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores hjemmeside eller andet, er du velkommen til at kontakte os på kent@kmerhverv.dk

I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kent@kmerhverv.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.