OM KM ERHVERV

Jeg har en baggrund med 15 år som erhvervsejendomsmægler, 6 år indenfor salgsbranchen og 10 år indenfor den finansielle sektor (investering).
Jeg har således opnået et solidt, og bredt funderet kendskab til både den finansielle verden og ejendomsverdenen, ligesom jeg har opbygget et markant og geografisk meget spredt netværk.
For mig er troværdighed den afgørende faktor i enhver form for samarbejde. Jeg henviser hellere til en anden, hvis jeg vurderer, at en konkret opgave kan løses bedre og hurtigere hos en kollega, end at jeg foregiver at have løsningen på alt, hvad jeg bliver stillet overfor. På den måde er det lykkedes mig at opbygge et meget stort netværk af langvarige kunderelationer som jeg til enhver tid forsøger at udbygge og videreudvikle.
For mig skal både køber/sælger og lejer/udlejer være tilfredse – ellers er mit arbejde ikke gjort ordentligt.
Jeg prioriterer uafhængighed meget højt, og er derfor glad for ikke at være bundet af aftaler med hverken mæglerkæder, realkreditinstitutter eller banker – dette giver i min verden den bedste mulighed for en seriøs rådgivning, der kan medføre en hurtig løsning af din opgave.

• Rådgivning indenfor køb/salg/leje/udleje af erhverv – herunder særlige områder indenfor lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven
• Køb og salg af investeringsejendomme (med lejere) – eksempelvis boligudlejningsejendomme, kontorejendomme, butiksejendomme, lager- industri og produktionsejendomme, blandede bolig/erhvervsejendomme.
• Køb og salg af brugerejendomme (tomme til købers eget brug) – eksempelvis kontorejendomme, butiksejendomme, lager- industri- og
produktionsejendomme, blandede bolig/erhvervsejendomme
• Køb og salg af projekter og grunde
• Markedslejevurderinger efter erhvervslejelovens § 13
• Fastsættelse af aktuelle kontantværdier på erhvervsejendomme
• Alle andre nye og spændende områder indenfor erhvervsejendomme – sammen finder vi løsningerne